Զեկույց 2010. ԶԼՄ-ների իրավունքների խախտման դեպքերն ավելացան