Քարթլիի շրջանը մնացել է առանց վրացական հեռուստաալիքների