Տվյալներով աշխատանքի փորձի փոխանցում` կառավարության հանրային կապերի մասնագետներին