Նյութականությունից՝ ոգեղենություն. Այստեղ չնկարել չես կարող