Մարզային հեռուստաալիքների մարտահրավերները` «Հրազդան»-ի օրինակով