«Մեդիակտիվ» եւ «Կիբերտիրույթ» գրքերը հասանելի են գրադարաններում եւ բուհերում