5-օրյա դասընթաց Մոսկվայում` «Ինչպես լուր գրել թվային դարաշրջանում»