Ներկայացվեց «Կիբերտիրույթ. տեղեկատվական անվտանգություն եվ իրավունք» ձեռնարկը