2012 թվականի ընթացքում ԼՀԱ-ի իրականացրած հետազոտությունները